2017/09/08

Ikasturte hasieraren inguruko ohar garrantzitsua
Familia hori:
                  Honen bitartez eta Hezkuntza Ordezkaritzaren gomendioa jarraituz,  berri onak ematera gatozkizue:   
Irailaren 14an, ikasturtea hasiko da eta jangela zerbitzua  eskainiko da hasieratik.
  Por la presente y siguiendo el consejo de la Delegación de Educación  el curso comenzará       
    el 14 de septiembre y desde el primer día se ofrecerá servicio de comedor.
IRAILAREN 14an ETA 15ean / 14 y 15 de septiembre
Ikastetxe osoa (H.H. ETA L.H. guztia)  goizez /solo en jornada de mañana:
H.H.2: Egokitzapena / Adaptación
H.H.3 : 9.00-12:00
H.H.4 ETA H.H.5 ETA LEHEN HEZKUNTZA OSOA / Infantil 4 y 5 y PRIMARIA: 9:00-13:00
IRAILAREN 18tik aurrera, goiko eraikineko ikasleak goiz eta arratsaldez arituko dira.
Beheko eraikinekoak, berriz,  patiotik garabia kendu arte goizez bakarrik arituko dira.
A PARTIR DEL 18 DE SEPTIEMBRE  el alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria tendrán jornada completa.
El resto del alumnado continuará con la jornada continua hasta que retiren la grúa del patio.
SARRERA/IRTEERAK BEHEKO ERAIKINEAN   ENTRADAS/SALIDAS EN EL EDIFICIO DE ABAJO
Garabia patioan dagoen bitartean, garbi eta ondo adieraziko diren beste sarrera-irteera batzuk erabiliko dira.
Mientras esté la grúa en el patio, se utilizarán  entradas y salidas  alternativas.
 Kontuan izanda beheko eraikinean fisikoki espazioz mugatuta egongo garela, honako arau
garrantzitsu hauek jarraitzea eskatuko dizuegu.
Teniendo en cuenta que vamos a estar muy limitados físicamente en el edificio de abajo, os
pedimos que cumpláis las siguientes normas:
        H.H.2 ETA H.H.3:
-Geletara gurasoekin igoko dira. HERIZ PASEALEKUTIK sartzeko ate txiki zuria, itxita egongo denez, pasabidetik sarrera nagusira  jaitsi behar dira  eta handik sartu.       
  HH 3urteko ikasleak, 12etan, leku  berdinean  jasoko dituzue.
  HH 2urteko ikasleak, geletan jasoko dituzue.

Aulkitxoa  sarrerako kanpoko aldean utzi dezakezue baina kontuan izan  eremua irekia egongo dela.
-Subirán a clase con los padres-madres… .La puerta pequeña del paseo de Heriz estará cerrada. Por lo tanto se accederá por el pasadizo a la entrada principal.
Recogeréis al alumnado de HH3 a las 12:00 en el mismo sitio.
Recogeréis al alumnado de HH2 en las aulas.
Las sillitas se podrán dejar en la parte exterior, pero tened en cuenta que ese espacio permanecerá abierto.
        H.H.4 eta H.H.5
Eraikineko beheko solairuan dagoen SOTOTIK  sartuko dira, ERREGEZAIN kaletik.
Los alumn@s  entraran por la puerta de acceso al sótano en la planta baja del edificio, por Escolta Real.
        L.H. -1-2
Eraikineko beheko solairuan dagoen TXIKI PARKETIK  sartuko dira, ERREGEZAIN kaletik.
Los alumn@s  entrarán por la puerta de acceso al TXIKI PARK en la planta baja del edifidio, por Escolta Real.
        L.H.3.
 ERREGEZAIN kaletik , sarrera nagusiko ezker aldetik sartuko dira.
Los alumn@s  entraran a la entrada principal general  por las escaleras de acceso de  ESCOLTA REAL , parte izquierda.
Sarrera/irteera guztietan behar den pertsonal eta medio guztiak jarriko dira, ahal den modu egoki eta lasaien ibili daitezen ikasle/irakasle guztiak.
Se  pondrán a disposición  todos los medios materiales y humanos posibles, para que tanto alumn@s como profesor@s circulen organizadamente.
EGOERA  HONETAN ZUEN LAGUNTZA EZINBESTEKOA IZANGO DA.
EN ESTA SITUACIÓN  VUESTRA AYUDA TAMBIEN SERÁ DE GRAN AYUDA.
ESKERRIK ASKO/ MUCHAS GRACIAS.
Jakin dezazue, egoerak horrela eskatzen badu, aldaketaren bat egon daitekeela.
Si la situación lo requiere, es posible que surjan cambios.

JAKINTZA IKASTOLA
                                                                  Donostia, 2017ko irailaren  8a/ 8 de septiembre de 2017