2013/11/06

Jangelatan egin den ikerketaren berri
2011/2012 ikasturtean, Osasun Sailak Gipuzkoako ikastetxe ezagun batzuetako jangeletan emandako menuak aztertu zituen.Elikadurarako, Ariketa Fisikorako eta Obesitatearen Prebentziorako Estrategiak finkaturiko adierazleekin menuak bat zetozen ala ez egiaztatu nahi izan zuten.Adierazle horiek obesitatea prebenitzeko asmoz astero kontsumitu behar diren elikagai-taldeen berri ematen dute.
Jasotako emaitzak txosten batean ikus daitezke.